Categories
Događaji

Javni razgovor o načinu na koji upravljamo prostornim razvojem Beograda

Kolaborativna planska praksa zasniva se na kreiranju arene za argumentovanu debatu.

Cilj javnog razgovora „Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa“ održanog 10. decembra 2019. u CZKD bio je uspostavljanje arene za argumentovanu debatu o pravcima razvoja grada koja bi imala za svrhu davanje doprinosa unapređenju sistema planiranja i planske prakse u Srbiji. Kao prvi korak u tom naporu, pozvali smo predstavnike zainteresovanih strana iz sva tri sektora, od kojih očekujemo da iz svoje perspektive i konkretnog iskustva daju uvid i ukažu na probleme u razvoju Beograda, odnosno naselja i gradova Srbije.

Polazište za razgovor predstavljaju promenjeni uslovi za prostorni razvoj koji su nastupili nakon demokratskih promena 2000. godine sa prelaskom na tržišni ekonomski sistem i usvajanje principa demokratskog dijaloga. Sa aspekta sistema planiranja, to je dovelo do dve ključne promene: a) uspostavljanje privatne svojine nad zemljištem i b) pluralizam interesa nad procesima prostorne distribucije resursa. Međutim, iako su ove promene bitno promenile logiku prostornog razvoja, sistem planiranja, posmatran kao deo celokupnog regulatornog sistema, nije je u potpunosti ispratio, što je posledično prouzrokovalo mnogobrojne probleme u planskoj praksi kojih smo danas svedoci i u krajnjem ishodu do nepoverenja u instituciju planiranja.

Nekoliko aspekata nas u tom kontekstu posebno interesuje:

  • Koja je uloga institucija u izboru razvojnih ciljeva? Na koji način i sa kim utvrđuju prioritete?
  • Na koji način treba uspostavljati dogovor oko suprotstavljenih ideja o prioritetima? Kako prevazići konfliktne interese?
  • Kako utvrditi šta je javni interes?

Diskusija o navedenim aspektima, kao prva u nizu, ima za cilj uspostavljanje javne arene za zajedničko promišljanje procesa prostornog razvoja i  promociju kolaborativnog odlučivanja. Kao početni korak, očekuje se od pozvanih učesnika da, sa svoje tačke gledišta, daju odgovore na sledeće dve grupe pitanja:

  • Kako objašnjavate konflikte koji se javljaju u prostornom razvoju Beograda? Šta su razlozi koji ih izazivaju? Da li su to nejasne procedure, nedovoljna informisanost, nedovoljno znanje o kompleksnosti prostornog razvoja i sl?
  • Šta vidite kao moguće načine za prevazilaženje tih problema?

Od početne diskusije se očekuje da osvetli različite pozicije i viđenje iste stvari od strane pozvanih učesnika.

Razgovoru je prethodilo predstavljanje projekta i istraživanja koje su izradili alumniji master kursa Integralni urbanizam i prezentacija urbanistkinje Ane Graovac o urbanističkom planiranju u Beogradu.
Više o događaju i video zapisi:

KOLAPS ILI KOMUNIKACIJA:
urbanizam suprotstavljenih interesa
10. decembar 2019, CZKD

18:00 Uvodna reč: predstavljanje studija slučaja i mapiranje konflikata

18:30 Urbanističko planiranje u Beogradu:
trendovi, zadaci, uloge iz vizure urbanistkinje Ane Graovac

19:00 Javni razgovor o načinu na koji upravljamo prostornim razvojem grada Beograda:

Učestvuju:
– dr Siniša Trkulja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Branislav Popović, Komisija za planove Skupštine grada Beograda, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju
Ana Graovac, Urbanistički zavod Beograda
– dr Jasmina Đokić, Urbanistički zavod Beograda
Nebojša Nešovanović, CBRE, konsultanska kuća za nekretnine i investicije
Vladimir Popović, West Properties, kompanija za promet i usluge u sektoru nekretnina
Dušan Čavić, inicijativa Ne dam Kej
Zoran Bukvić, inciijativa Ulice za bicikliste
Moderacija:
– v. prof. dr Marija Maruna
– doc. dr Danijela Milovanović Rodić

Pogledajte video snimke događaja i foto galeriju:

I: Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa – predstavljanje i studije slučaja
II: Urbanističko planiranje u Beogradu: trendovi, zadaci, uloge, iz vizure urbanistkinje Ane Graovac
III: Javni razgovor: Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa