Izmene plana generalne regulacije (PGR Beograd) iza leđa građana

Saopstenje 2

Stručna organizacija Nova planska praksa, već neko vreme upozorava javnost na nameru organa Gradske uprave grada Beograda i Komisije za planove Skupštine grada Beograda da iza leđa građana izvrši izmene krovnog operativnog urbanističkog plana, Plana generalne regulacije Beograda (PGR). Umesto ulaganja dodatnih napora nadležnih institucija da ovaj kompleksan i izuzetno važan plan približe široj javnosti […]

PGR: razvoj Beograda u senci praznika

Saopstenje 1

Povodom odluke da se javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije Beograda (PGR) održi u vreme novogodišnjih i božićnih praznika smatramo da se nastavlja neprihvatljiva praksa svođenja učešća javnosti na formalni minimum, odnosno sprovođenja samovolje i procedura koje onemogućavaju direktno učešće građana u procesima donošenja odluka.   Period novogodišnjih i božićnih praznika ne […]

Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa

Kolaborativna planska praksa zasniva se na kreiranju arene za argumentovanu debatu. Predstavljamo prvi u nizu javnih razgovora o načinu na koji upravljamo prostornim razvojem Beograda i stručne prezentacije koje približavaju javnosti procese urbanističkog planiranja i razvoja (Beo)grada. Cilj javnog razgovora „Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa“ održanog 10. decembra 2019. u CZKD bio je uspostavljanje […]

Protestne akcije ispred Gradske uprave Grada Beograda

Inicijativa Ne davimo Beograd 14. jun 2017. godine i 29. jun 2017. godine . Protestne akcije ispred Gradske uprave grada Beograda povodom požara koji je izbio na deponiji u Vinči i najavljenog potpisivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Izvršen treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Centar za socijalni rad 8. jun 2018. godine . Prvi popis domaćinstava je obavljen dana 03.12.2014. godine, a drugi 16.01.2015. godine. . Dana 08.06.2016. godine izvršen je treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na lokaciji i sprovedena je anketa o socijalno-ekonomskom statusu domaćinstava koja žive u neformalnom naselju na pomenutoj […]

Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

„Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, Narodna skupština RS 29. decembar 2014. godine . Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji uvedena je obaveza održavanja ranog javnog uvida u nacrt planskog dokumenta u trajanju od 15 dana. Pored javnog uvida (u trajanju od 30 […]

Potpisan ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) o pružanju konsultantskih usluga u pripremi JPP za deponiju u Vinči

Gradska uprava grada Beograda 25. novembar 2014. godine . Savetodavni rad Međunarodne finansijske korporacije se sastoji od pružanja pomoći i saveta Gradu tokom sprovođenja aktivnosti koje su podeljene u dve uzastopne faze. Tokom prve faze, uključujući tu i pripremanje Projekta, sa aktivnostima sagledavanja tržišta i strukturiranja Projekta, Međunarodna finansijska korporacija je, zajedno sa svojim pravnim […]

Doneto Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izgradnju sistema upravljanja otpadom Grada Beograda

Privremeni organ Skupštine grada Beograda 11. april 2014. godine . Rešenjem je određeno da Radna grupa:– pokreće, koordinira i sprovodi aktivnosti na pripremi i izgradnji sistema upravljanja otpadom koji je definisan Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020;– vrši izbor pravnih, tehničkih, ekonomskih i drugih konsultanata za izradu predloga projekata. . Član 87. […]