GUP 2041: rani javni uvid – primedba

Primedba na rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda, GUP 2041, upućena Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove 1. PRIMEDBA – CILJEVI Usaglasiti ciljeve GUP-a (međusobno i sa ciljevima SOUR 2030), koji su u materijalu dati nekonsekventno i bez razumevanja samog pojma planskog cilja. Na primer: U poglavlju 1.1 Pravni i planski osnov navedeno […]

GUP 2041: rani javni uvid u najvažniji dokument ili PR magla?

Rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda, GUP 2041, oglašen je od 17. do 30. juna 2022. godine, svakog radnog dana od 12 do 18 časova. Izlazak javnog uvida iz podruma Gradske uprave Rani javni uvid povodom izrade GUP Beograda 2041 je izašao iz podruma zgrade Gradske uprave u ulici 27. mart, i prešao […]

Zahtev za održavanje javnih prezentacija Generalnog urbanističkog plana / GUP 2041

Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda  Komisiji za planove Skupštine grada Beograda Zahtev za organizovanje javnih prezentacija Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041, izloženog na rani javni uvid 31 ekspertska organizacija, građanska i neformalna inicijativa uputila je zahtev nadležnim institucijama, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda i Komisiji […]

Grand Prix 44. Salona arhitekture publikaciji “U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma”

Publikacija U potrazi za javnim intersom: dometi urbanizma urednica dr Danijele Milovanović Rodić, Ljubice Slavković i dr Marije Marune nagrađena je na 44. Salonu arhitekture nagradom Grand Prix i nagradom u kategoriji Urbanizam (2022). U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma Urednice: dr Danijela Milovanović Rodić, Ljubica Slavković, dr Marija Maruna Autori poglavlja: dr Ksenija […]

Primedba na Koncept politike o reformi e-Prostora / urbanističkog i prostornog planiranja u Srbiji

Komentar na sadržaj Predloga koncepta politike o reformi e-Prostor: Koncepta politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji, na javnoj raspravi od 28. februara do 21. marta, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Pitanje metodološke usklađenosti ponuđenog dokumenta sa Zakonom o planskom sistemu i pratećom uredbom 1. Zakon o planskom sistemu, u članu 16. […]

Otvoreno pismo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture povodom uklanjanja Koncepta politike o reformi e-Prostora

U četvrtak 17. marta, tokom trajanja javne rasprave o Konceptu politike o reformi e-Prostora (Koncept politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji) dokumentacija koja je izložena na javnu raspravu je uklonjena sa internet prezentacije Ministarstva i portala e-Konsultacije.   Na taj način javnost je onemogućena da učestvuje u javnoj raspravi, a uklanjanjem […]

Kako razumeti PGR i njegove izmene, i kako je javnost ostala u zabludi

Plan generalne regulacije (PGR) je novina uvedena u naš planski sistem 2016. godine. Prve izmene i dopune PGR Beograda usledile su 2020. godine, da bi javni uvid bio održan krajem prošle i početkom ove godine, u vreme novogodišnjih praznika i novog jeka pandemije. Iako održana drugog po redu dana s najvećim brojem obolelih od kovida-19 […]

PGR Beograda – Izveštaj sa javne sednice i njeni ishodi (februar 2022)

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda povodom izrade Nacrta izmena i dopuna PGR Beograda[1] održana je u utorak, 1. februara 2022. godine. S početkom u 8 ujutru i završetkom u 18h časova, javna sednica je trajala punih 10 sati. Održana je na 20. spratu Gradske uprave u ulici 27. marta br. 43-45 (zgrada […]

Izmene plana generalne regulacije (PGR Beograd) iza leđa građana

Saopstenje 2

Stručna organizacija Nova planska praksa, već neko vreme upozorava javnost na nameru organa Gradske uprave grada Beograda i Komisije za planove Skupštine grada Beograda da iza leđa građana izvrši izmene krovnog operativnog urbanističkog plana, Plana generalne regulacije Beograda (PGR). Umesto ulaganja dodatnih napora nadležnih institucija da ovaj kompleksan i izuzetno važan plan približe široj javnosti […]