Najraniji pretpostavljeni poslednji dan za slanje komentara na Izmene i dopune Nacrta studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja u Vinči

Ministarstva zaštite životne sredine 30. septembar 2019. godine . Obaveštenje o javnom uvidu u Izmene i dopune Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i mogućnosti slanja komentara na iste, objavljeno je na internet prezentaciji  Ministarstva zaštite životne sredine u okviru oglasa od 28. juna 2019. godine kojim je objavljen početak javnog uvida. . Zbog […]

Doneto Rešenje o priznavanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na deponijski gas „LGP Vinča”

Ministarstvo rudarstva i energetike 27. septembar 2019. godine . Član 71. Zakona o energetici i član 6. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije („Sl. glasnik RS”, br. 56/16, 60/17 i 54/19), propisuju da se status privremenog povlašćenog proizvođača odobrava energetskom subjektu […]

Doneto Rešenje o priznavanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na otpad „EfW Vinča”

Ministarstvo rudarstva i energetike 27. septembar 2019. godine . Član 71. Zakona o energetici i član 6. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije („Sl. glasnik RS”, br. 56/16, 60/17 i 54/19), propisuju da se status privremenog povlašćenog proizvođača odobrava energetskom subjektu […]