Potpisan ugovor o zajmu između EBRD i BVK

EBRD, BVK 05. septembar 2014. Internet stranica EBRD Ugovor u vrednosti od 13 miliona evra namenjenih za unapređenje vodovodne infrastrukture, pre svega rekonstrukciju postrojenja “Makiš 2”

Započeta izgradnja kompleksa “Makiš 2”

Beogradski vodovod i kanalizacija (BVK)04. jul 2007.www.ekapija.com Kapacitet “Beogradskog vodovoda” uvećan za 20%, od kojih će 10% biti korišćeno za planiranu veću potrošnju, a 10% za rezervu.

Pušten u rad pogon Makiš

Brošura BVK Pogon za preradu vode Makiš sa protokom od 2000l/s počeo je sa radom. Izvor fotografija: Brošura BVK

Izgrađen prvi savremeni vodovod u Beogradu

12. jul 1892.Internet stranica Grada Beograda Prešlo se na korišćenje podzemnih voda i upotrebu uređaja za crpljenje i distribuciju vode do rezervoara i potrošača. Postrojenje obuhvatalo pet cevastih bunara izbušenih na Makišu.