Usvojene izmene i dopune “Zakona o vodama”

“Sl.glasnik RS”, br.101/2016, Ministarstvo zdravlja24. decembar 2016. Izmene zakona su obimne i veliki deo njih odnosi se upravo na izvorišta, vodu za piće i sanitarnu zaštitu izvorišta vodosnabdevanja. U ukviru izmena i dopuna zakona izvršene su značajne korekcije ovog akta i to u nekim od njegovih osnovnih postulata. Opšte odredbe su pretrpele veće izmene poput […]

Usvojen novi “Zakon o vodama”

“Sl.glasnik RS”, br 30/2010, Ministarstvo zdravlja15. maj 2010. Zakon kroz član 77 definiše stavke vezane za zone zaštite vodoizvorišta. Najveće izmene u domenu korišćenja javnih dobara, uvođenjem zakona koji bliže definiše tu oblast. Zakon o vodama definiše pojam vodnog dobra, vodne objekte za korišćenje voda kao i integralno upravljanje vodama. Jedan od najznačajnijih članova za […]

Usvojen “Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja”

” Sl.list grada Beograda”, br. 92/2008, Ministarstvo zdravlja18. oktobar 2008. Definisane tri zone zaštite, način njihovog određivanja kroz elaborat i kasnijeg održavanja. Pravilnik kroz član 4 definiše tri zone zaštite izvorišta: zona neposredne sanitarne zaštite, uža zona saintarne zaštite i šira zona sanitarne zaštite. Dok kroz dalje odredbe propisuje i način njihovog određivanja i održavanja, […]

Usvojen Generalni plan Beograda (GP) do 2021.

Sl.list grada Beograda, br. 27/03, Skupština Grada Beograda (Gradska skupština) 27. septembar 2003. Prema ovom planskom rešenju posmatrani potez pripada užoj zoni zaštite vodoizvorišta.

Usvojen “Zakon o vodama”

“Sl.glasnik RS”, br 46/91, Ministarstvo zdravlja, Skupština RS Zakon koji uređuje upravljanje vodama, izvorima, kao i snabdevanje vodom za piće.