Potpisan ugovor o zajedničkoj izgradnji

16. april 2010, Građevinska direkcija Srbije Između Republike Srbije i Građevinske direkcije Srbije potpisan ugovor o zajedničkoj izgradnji na lokaciji kasarne “Vojvode Stepe Stepanovića“ u Beogradu. ov.br. 43879/2010. . Iz ugovora:“Kasarna “Vojvoda Stepa Stepanović” Voždovac – Beograd (ID-427), pravo izvođenja radova na izgradnji ustupa se Građevinskoj direkciji Srbije d.o.o, Beograd, kao suinvestitoru izgradnje, pod uslovom […]