Usvojen Plan detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun

„Službeni list grada Beograda”, br. 35/19, Skupština grada Beograda 24. maj 2019. godine Planom detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun, predviđeno je uređenje javnih zelenih površina na području PDR i to izradom idejnog i glavnog projekta pejzažnog rešenja „u skladu sa osnovnom vizijom i rešenjem […]

Oglašen Rani javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće, GO Stari grad i Novi Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove 13. septembar – 27. septembar 2017. godine 3.3. Napomene uz izvode iz planskih dokumenata višeg reda: „Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I – XIX) (“Službeni list grada Beograda”, br. 20/16 i 97/16) nije usklađen sa planom višeg reda, Generalnim urbanističkim planom […]