Oglašen Rani javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće, GO Stari grad i Novi Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove 13. septembar – 27. septembar 2017. godine 3.3. Napomene uz izvode iz planskih dokumenata višeg reda: „Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I – XIX) (“Službeni list grada Beograda”, br. 20/16 i 97/16) nije usklađen sa planom višeg reda, Generalnim urbanističkim planom […]

Usvojene Izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina za 2017. godinu

Gradonačelnik grada Beograda 20. jul 2017. godine „III / B) Program nepredviđenih popravki koje se realizuju po zahtevima Grada i na inicijativu JKP Zelenilo-Beograd. U skladu sa odobrenim dodatnim sredstvima, izmenama i dopunama Programa, predviđeno je povećanje sredstava za realizaciju Programa popravki oštećenih i degradiranih javnih zelenih površina i sanitarnih objekata i nepredviđenih popravki koje […]

Doneta odluka o izradi Plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće, GO Stari grad i Novi Beograd

„Službeni list grada Beograda”, br. 19/17, Skupština grada Beograda21. april 2017. Član 2.„Okvirnom granicom plana detaljne regulacije obuhvaćen je deo područja gradskih opština Stari grad i Novi Beograd, trasa kabinske žičare u delu zelenih površina Parka Ušće, zaštićenih područja Кalemegdana, kulturnog dobra od izuzetnog značaja „Кosančićev venac” i dobra pod prethodnom zaštitom „Priobalna zona Novog […]