Usvojen Plan detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun

„Službeni list grada Beograda”, br. 35/19, Skupština grada Beograda 24. maj 2019. godine Planom detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun, predviđeno je uređenje javnih zelenih površina na području PDR i to izradom idejnog i glavnog projekta pejzažnog rešenja „u skladu sa osnovnom vizijom i rešenjem […]

Održana sednica Komisije za planove na kojoj je razmatrana usaglašenost Nacrta PDR „Parka prijateljstva” – Ušće sa Strategijom razvoja „People’s Park” (”GEHL”, Danska)

Komisija za planove skupštine grada Beograda20. jun 2017. „Na 271. sednici Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održanoj 20.06.2017. godine, razmatrana je Informacija o usaglašenosti Nacrta plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, sa konceptom uređenja datim strategijom razvoja „People’s Park” (”GEHL”, Danska)”. izvor: Nacrt plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog […]

Oglašen Rani javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove17. maj – 01. jun 2017. „Predlog planskog rešenja rezultat je sveobuhvatnog i multidisciplinarnog pristupa planiranja i sagledavanja predmetnog prostora i šireg okruženja i integrisanja:– uslova i smernica iz plana višeg reda,– postojeće relevantne planske i druge dokumentacije;– programskog zadatka za predmetni plan koji je dostavila Direkcija za građevinsko zemljište […]

Podnet zahtev za izdavanje Uslova za izradu tehničke dokumentacije za prostor javne zelene površine „Parka Prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd i Zemun

podnosilac: JKP Zelenilo Beograd, organ: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda12. maj 2017. „Izrada tehničke dokumentacije izvodi (se) po nalogu Grada Beograda, na osnovu Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun i Strategije razvoja prostora parka na Ušću People’s Park koju je izradio biro […]

Utvrđen Programski zadatak za izradu Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda28. februar 2017. Član 3. Odnos prema postojećoj i planskoj dokumentaciji koja je u radu:„S obzirom da se u granici plana nalazi KCS „Ušće”, potrebno je zadržati rešenje iz  Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, celine I – IX („Sl. List grada Beograda”, […]

Odobrena Inicijativa da se izradi PDR šireg područja ušća Save u Dunav, između hotela „Jugoslavija”, Bulevara Nikole Tesle i Brankovog mosta, pristupi na osnovu odluke o izradi PDR multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće iz 2009. godine

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove18. jul 2016. Sadržaj Obaveštenja Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove prenet je u celosti: „Sekretarijat za urbanizam i građevinske posloveSektor za urbanističko planiranjeOdeljenje za strateško planiranje Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove ste dopisom br. 43302-6-01 od 08.07.2016. god. dostavili Inicijativu za […]

Podneta Inicijativa za izradu Plana detaljne regulacije šireg područja ušća Save u Dunav, između hotela „Jugoslavija”, Bulevara Nikole Tesle i Brankovog mosta na osnovu Odluke o izradi PDR multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće iz 2009. godine

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda08. jul 2016. Inicijativom upućenom Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda predložila je da se „zbog hitnosti izrade predmetnog plana”, izrada Plana detaljne regulacije šireg područja ušća Save u Dunav, između hotela „Jugoslavija”, Bulevara Nikole Tesle i Brankovog mosta, GO Novi Beograd, […]