Usvojen Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

„Sl. glasnik RS”, br. 104/16, Narodna skupština RS 22. decembar 2016. godine . Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada uveo je obavezu izlaganja Nacrta odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja na rani javni uvid i javni uvid, koji se sprovode na način propisan Zakonom o planiranju i izgradnji. Obaveza održavanja ranog javnog uvida […]

Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

„Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, Narodna skupština RS 29. decembar 2014. godine . Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji uvedena je obaveza održavanja ranog javnog uvida u nacrt planskog dokumenta u trajanju od 15 dana. Pored javnog uvida (u trajanju od 30 […]