Virtuelni protesti

14. novembar 2018. Kupci stanova u fazi I, II i III na forumu Beobuild u okviru teme Voždove kapije izražavaju nezadovoljstvo promenom urbanističke koncepcije nakon što su kupili stanove u prve tri faze, iako im je kupoprodajnim ugovorom garantovano da neće doći do znatnih odstupanja od situacionog plana tokom gradnje. Kupci razmatraju zajedničku tužbu Investitora.

Usvojen PDR

“Sl.list Grada Beograda”, br. 104/2018, Skupština grada Beograda14. novembar 2018. Usvojen Plan detaljne regulacije bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića, gradska opština Voždovac. Faze 1, 2, i 3 kompleksa Voždove kapije su izgrađene na osnovu PGR-a i urbanističkog projekta. Krajem 2018. godine je usvojen novi PDR čiji je naručilac Investitor, […]

Izdata građevinska dozvola

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove 31. oktobar 2018. Dobijena građevinska dozvola, faza II.

Organizovan javni uvid u PDR

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove10. avgust 2018. Javni uvid u Plan detaljne regulacije bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića, gradska opština Voždovac. Planom se menja projekat, parametri izgradnje, veličina dvorišta, itd, dodaju se novi objekti sa značajno izmenjenim visinama. Izmene se dešavaju nakon što su stanovi u fazi I […]

Odobren zahtev za lokacijske uslove

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove03. avgust 2018. Dobijeni lokacijski uslovi, faza II.Osnov: PGR 2016 i PDR-ovi 2011 i 2016, urbanistički projekat 350.13-38/2017.

Doneta odluka o izradi PDR-a

“Sl.list Grada Beograda 69/2017”, Skupština grada Beograda26. septembar 2017. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića, gradska opština Voždovac.

Otvorena javna prezentacija urbanističkog projekta

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove27. april 2017. Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta na kp 7670/1 KO Voždovac. Detaljna razrada faze II. Urbanistički projekat 360.13-38/2017 Nije pronađen javno dostupan urbanistički projekat za izgradnju objekta na kp 7670/1 KO Voždovac – Detaljna razrada faze II, Broj UP 350.13 – 38/2017. Termin “kondominijum” se spominje […]

Odobrena prijava radova

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove04. april 2017. Prijava radova u fazi I nadležnom organu.