Usvojen PDR

“Sl.list Grada Beograda”, br. 104/2018, Skupština grada Beograda14. novembar 2018. Usvojen Plan detaljne regulacije bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića, gradska opština Voždovac. Faze 1, 2, i 3 kompleksa Voždove kapije su izgrađene na osnovu PGR-a i urbanističkog projekta. Krajem 2018. godine je usvojen novi PDR čiji je naručilac Investitor, […]

Izdata građevinska dozvola

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove 31. oktobar 2018. Dobijena građevinska dozvola, faza II.

Organizovan javni uvid u PDR

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove10. avgust 2018. Javni uvid u Plan detaljne regulacije bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića, gradska opština Voždovac. Planom se menja projekat, parametri izgradnje, veličina dvorišta, itd, dodaju se novi objekti sa značajno izmenjenim visinama. Izmene se dešavaju nakon što su stanovi u fazi I […]

Odobren zahtev za lokacijske uslove

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove03. avgust 2018. Dobijeni lokacijski uslovi, faza II.Osnov: PGR 2016 i PDR-ovi 2011 i 2016, urbanistički projekat 350.13-38/2017.

Doneta odluka o izradi PDR-a

“Sl.list Grada Beograda 69/2017”, Skupština grada Beograda26. septembar 2017. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića, gradska opština Voždovac.

Otvorena javna prezentacija urbanističkog projekta

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove27. april 2017. Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta na kp 7670/1 KO Voždovac. Detaljna razrada faze II. Urbanistički projekat 360.13-38/2017 Nije pronađen javno dostupan urbanistički projekat za izgradnju objekta na kp 7670/1 KO Voždovac – Detaljna razrada faze II, Broj UP 350.13 – 38/2017. Termin “kondominijum” se spominje […]

Odobrena prijava radova

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove04. april 2017. Prijava radova u fazi I nadležnom organu.

Odobren zahtev za lokacijske uslove

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove2. februar 2017. Dobijeni lokacijski uslovi, faza I. Osnov. PGR 2016. i PDR-ovi 2011 i 2016, urbanistički projekat 350.13-46/2016.