blog

Dato više Saglasnosti na Predmere i predračune radova održavanja javne zelene površine – park Ušće

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

16. avgust / 18. avgust / 21. avgust / 23. avgust 2017. godine

Prema informacijama koje je JKP Zelenilo – Beograd dostavilo kao odogovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja (odgovor br. C-21-031.1-421/2017, od 19.10.2017. godine), Sekretarijat za komunalne i stambene poslove odgovorio je pozitivno na ukupno 16 zahteva za pribavljanje saglasnosti na Predmer i predračun radova koji se odnose na izvođenje različitih radova na javnoj zelenoj površini parka Ušće (15 zahteva podneto 08.08.2017. godine i 1 zahtev podnet 11.08.2017. godine).

Izdate su posebne Saglasnosti na dostavljene Predmere i predračune radova koji se odnose na izvođenje radova na sledećim elementima:

 1.  „Sekundarna staza S1” u Parku Ušće;
 2. „Formiranje ostrva sa sedenjem” u Parku Ušće;
 3. „Saobraćajni poligon” u Parku Ušće;
 4. „Fitnes teren 2” u Parku Ušće;
 5. „Biciklistička staza” u Parku Ušće;
 6. „Fitnes teren 1 u Parku Ušće”;
 7. „Atletska staza” u Parku Ušće;
 8. „Muzičko igralište 1” i „Mutičko igralište 2” u Parku Ušće;
 9. „Dečije igralište sa Hugs rekvizitima” u bloku 15 u Parku Ušće;
 10. „Mali fudbal” u Parku Ušće;
 11. „Zeleni lavirint” u Parku Ušće;
 12. „Parkovski mobilijar” u Parku Ušće;
 13. „Pripremni radovi” u Parku Ušće;
 14. „Zalivni sistem” u Parku Ušće;
 15. „Priroda – dečije igralište” u Parku Ušće;
 16. „Ozelenjavanje ostrva” u Parku Ušće;

Većina izdatih saglasnosti, preciznije 14 od 16 izdatih saglasnosti (osim saglasnosti na Premer i predračun elemenata „parkovski mobilijar” i „pripremni radovi”), sadrže napomene koje se odnose na obavezu da se za potrebe izvođenja radova predmer i predračun kompletira dostavljanjem Tehničkih opisa rešenja sa svim neophodnim detaljima za izvođenje radova, kao i dostavljanjem Situacionih planova u slučaju izgradnje dečijih igrališta i sportskih terena. Za izvođenje radova na „zalivnom sistemu” i „ozelenjavanju ostrva”, napomene se odnose na potrebu dodatnog obezbeđenja kapaciteta zalivnog sistema. Javnosti nisu učinjeni dostupnim podaci o tome da li je i na koji način JKP Zelenilo – Beograd postupilo po ovim napomenama Sekretarijata za komunalne i stambene poslove.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.