blog

Donet Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX)

„Službeni list grada Beograda”, br. 20/16, Skupština grada Beograda
21. mart 2016.


U smernicama za sprovođenje PGR-a Beograda za veći deo obuhvata Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, propisana je obaveza izrade Plana detaljne regulacije kao i raspisivanje arhitektonsko – urbanističkog konkursa, za manji deo obuhvaćene teritorije omogućeno je sprovođenje neposrednom primenom pravila građenja (mreža saobraćajnica) ili sprovođenje na osnovu važećih planova (deo bulevara Nikole Tesle kod poslovnog centra „Ušće“), a na lokaciji kompleksa nove crpne stanice, sprovođenje je definisano posebnim separatom.
Kako je navedeno u delu V) SMERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANA, tačka 4. Područja za izradu konkursa i javne stručne provere: „Raspisivanju arhitektonsko-urbanističkog konkursa prethodi izradi plana detaljne regulacije za navedena područja. Konkurs se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS”, broj 31/15). Područja za izradu konkursa definisana su na grafičkom prilogu br. 5. Način sprovođenja plana”.


Odredbe Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) donose zabranu „postavljanja dalekovoda, žičanih sajli za alternativni prevoz i rekreaciju naročito u području Beogradske tvrđave i u njenim širim vizurama i akvateritorijalnim obuhvatima” (A) Opšti deo, tačka 4. Karakteristične celine, Celina I – Centar Beograda, Beogradska tvrđava).

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.