blog

Doneta Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

„Sl. list grada Beograda”, br. 97/17, Skupština grada Beograda

21. decembar 2017. godine

.

Član 4. Odluke o izradi izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka:

„Povod za izradu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije predstavlja preciziranje tehničkog rešenja kompleksa i objekata za tretman i odlaganje komunalnog otpada. Cilj izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije je stvar anje mogućnosti za precizniju implementaciju novog tehničkog rešenja kompleksa deponije „Vinča”.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.