blog

Doneta Odluka o izradi Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun

„Službeni list grada Beograda”, br. 61/09, Skupština grada Beograda
29. decembar 2009.


Član 2.
Cilj izrade Plana detaljne regulacije je stvaranje uslova za organizaciju sportsko-kulturnih događaja i manifestacija u okviru javnog parka na Ušću.


Član 5.
Izrada Plana detaljne regulacije poverava se JUP Urbanistički zavod Beograda, koji je dužan da nacrt plana izradi u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.