blog

Doneta Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča”, GO Grocka

„Sl. list grada Beograda”, br. 36/14, Skupština grada Beograda

17. april 2014. godine

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.