blog

Doneto Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”

Ministarstvo zaštite životne sredine

22. maj 2018. godine

.

Rešenje je izdato uprkos tome što u trenutku donošenja Rešenja na snazi je Plan detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča” („Sl. list grada Beograda”, 17/15), koji ne može predstavljati osnov za izgradnju postrojenja predloženog Zahtevom. Takođe, uz Zahtev za određivanje obima i sadržaja nije priložena obavezna dokumentacija propisana članom 12. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09), između ostalog i izvod iz važećeg urbanističkog plana ili potvrđenog urbanističkog projekta, odnosno akt o urbanističkim uslovima.

.

Obrazloženje Rešenja o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”:

„Plan detaljne regulacije sa pratećom starteškom procenom uticaja na životnu sredinu je u izradi i nakon usvajanja biće osnov za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (…) Uzevši u obzir da je postupak izmena i dopuna Plana detaljne regulacije u toku, buduća Studija o proceni uticaja na životnu sredinu mora biti izgrađena u skladu sa novim planskim dokumentom i setom novih uslova.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.