blog

Dopunjen zahtev za izdavanje Uslova za izradu tehničke dokumentacije za prostor javne zelene površine „Parka Prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd i Zemun

podnosilac: JKP Zelenilo Beograd, organ: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

16. maj 2017. godine

Zahtev podnet dana 12. maja 2017. godine, dopunjen je dostavljanjem Koncepta plana kompanije GEHL za Park Ušće (People’s Park) i Elaborata za rani javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun.

izvor: Uslovi za izradu tehničke dokumentacije za prostor javne zelene površine „Parka Prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd i Zemun, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 0490/17 od 24.05.2017. godine

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.