blog

EBRD otvara javne konsultacije o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA)

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

12. oktobar 2018. godine

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.