blog

Formirana Radna grupa za izradu i praćenje Plana preseljenja

Gradonačelnik grada Beograda

26. jun 2016. godine

.

Rešenjem  gradonačelnika grada Beograda br. 020-3678/16-G-01, od 26.06.2016. godine, obrazovana je Radna grupa za izradu i praćenje realizacije Plana preseljljenja.

.

Zadatak Radne grupe je da izradi predlog Plana preseljenja i isti dostavi Gradskom veću, odnosno Skupštini grada Beograda na usvajanje. Po usvajanju Plana preseljenja, zadatak Radne grupe je da prati realizaciju istog.

.

Rešenje o obrazovanju radne grupe kasnije je izmenjeno Rešenjem gradonačelnika grada Beograda br. 020-6553/17-G od 18.10.2017. godine i Rešenjem br. 020-4111/18G od 12.06.2018. godine.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.