blog

Izdata građevinska dozvola za izgradnju pravoslavnog hrama

Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda
13. april 2018.

Odobrava se investitoru Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu izgradnja pravoslavnog hrama Predobodne mati Angeline – prve faze, na katastarskoj parceli 7764/56 KO Voždovac.

Broj građevinske dozvole IХ-20 351–82/2018

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.