blog

Izdati Lokacijski uslovi za faznu izgradnju i uređenje Kompleksa za upravljanje otpadom „Vinča“ u Beogradu – Postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

25. april 2019. godine

.

Lokacijskim uslovima Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture propisalo je obavezu investitora da pribavi saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta izgradnje spalionice otpada u Vinči „pre podnošenja zahteva za prijavu radova”.

.

Lokacijski uslovi ROP-MSGI-3997-LOCH-2/2019, deo XI:

„Pre podnošenja zahteva za prijavu radova, potrebno je od ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine pribaviti saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ”.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.