blog

Izdati Uslovi za izradu tehničke dokumentacije za prostor javne zelene površine „Parka Prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd i Zemun

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,

24.05.2017.


„Napomena: Predmetni uslovi izrađeni su na osnovu trenutno raspoložive dokumentacije, koja je još uvek u fazi izrade – Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, Gradske opštine Novi Beograd – Zemun, te će konačni uslovi zaštite nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu za predmetni prostor biti definisani u okviru navedenog planskog dokumenta, po njegovom usvajanju”.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.