blog

Izdato mišljenje Sekretarijata za saobraćaj na predlog rešenja za uređenje javnih zelenih površina kompleksa „Ušće”

Sekretarijat za saobraćaj

10. jul 2017. godine

Sekretarijata za saobraćaj izdaje sledeće mišljenje:

„Kako bi intervencija bila u skladu sa Planom detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, Gradske opštine Novi Beograd i Zemun, potreno je ostvariti kontakt sa Urbanističkim zavodom Beograda kao obrađivačem Plana.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.