blog

Izvršen treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Centar za socijalni rad

8. jun 2018. godine

.

Prvi popis domaćinstava je obavljen dana 03.12.2014. godine, a drugi 16.01.2015. godine.

.

Dana 08.06.2016. godine izvršen je treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na lokaciji i sprovedena je anketa o socijalno-ekonomskom statusu domaćinstava koja žive u neformalnom naselju na pomenutoj lokaciji od strane stručnog tima u čijem sastavu su bili predstavnici Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Centra za socijalni rad.

.

Poslednjim popisom  od 8. juna 2016. godine obuhvaćeno je 17 domaćinstava (85 lica) čiji su članovi bili prisutni u svojim kućama u periodu od 2014. do 8. juna 2016. godine. Od toga su: 41 muškarac, 44 žene, 38 maloletnih (ispod 18 godina), 47 odraslih i sa napomenom da šest lica nije imalo validnu dokumentaciju na osnovu koje bi se utvrdila njihova starost.

.

Datum 08. jun 2016. godine, određen je kao datum preseka za sticanje prava na raseljavanje.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.