Javnost na distanci - demokratija u krizi

/ istraživanja

Analiza planskih procedura u Beogradu u periodu pandemije, mart 2020 – mart 2021

Rezultati analize

U periodu od 11. marta 2020. godine, kada je Vlada Republike Srbije donela prvu Odluku o zabrani okupljanja u zatvorenim prostorima, pa sve do 12. marta 2021. godine, na uvidu javnosti ili javnoj raspravi bilo je tačno 99 planova. Od tog broja, četiri je prostornih planova, uključujući i Prostorni plan Republike Srbije, pet planova generalne regulacije, uključujući i Plan generalne regulacije Beograda, i 90 planova detaljne regulacije (računajući i izmene i dopune postojećih planova). Svaki od ovih planova bio je u ovom periodu u fazi ranog javnog uvida, javnog uvida u nacrt plana ili na javnoj sednici, dok je za jedan plan celokupna participacija obavljena u vreme trajanja pandemije kovid-19. Pored toga, još deset planova, čija je procedura javnih uvida završena pre početka pandemije, usvojeno je na sednicama Skupštine grada Beograda.

Održano je (u celini ili delu):

  • 45 ranih javnih uvida
  • 50 javnih uvida
  • 49 javnih sednica


Na sednicama Skupštine grada Beograda usvojena su 33 plana.

Gantogram

U skladu sa tim, ceo period se uslovno može podeliti na 7 faza:

U trenutku objavljivanja Odluke o zabrani okupljanja više od 100 ljudi u zatvorenim prostorima 11. marta 2020, tri plana je bilo na javnom uvidu, tri na ranom javnom uvidu (uključujući i Prostorni plan RS) dok je za sedam planova bila zakazana javna sednica. Dan nakon donošenja odluke o zabrani okupljanja, Komisija za planove je donela odluku o izmenama termina javnih sednica za pet planova, ali je ipak i nakon uvođenja vanrednog stanja objavljen početak RJU za šest i JU s javnim sednicama za još tri plana. Odlukom Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove 23. marta, sistemski se obustavljaju sve procedure ranih javnih uvida, javnih uvida i javnih sednica za ukupno 17 planova (ukupno osam RJU, tri JU i devet javnih sednica) do ukidanja vanrednog stanja. 

Interesantno je da za šest planova, čija je procedura JU i RJU bila u toku u trenutku donošenja odluke o zabrani okupljanja, a potom i proglašenja vanrednog stanja, ona nije ponovljena (uključujući i Prostorni plan RS). Za Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja između ulica: Kralja Milana, Resavske, Nemanjine i Svetozara Markovića, za koji je javni uvid bio u toku, održana je i javna sednica 17. marta, a plan je konačno i usvojen na Skupštini Grada održanoj 29. maja.

Period vanrednog stanja je vreme potpune obustave rada na izradi, javnom izlaganju i usvajanju planova.

Period posle 6. maja, odnosno ukidanja vanrednog stanja, dinamičan je, s težnjom da se nadoknadi prekid. Komisija za planove već 8. maja oglašava da su se stekli uslovi za postepeni nastavak procedura u izradi planske dokumentacije, odnosno da se od 13. maja počne s određivanjem datuma za javne uvide i rane javne uvide, ali ne i javnih sednica, uz napomenu da se javne sednice neće održavati sve dok epidemiološka procena i mere zaštite ne budu takve da omoguće okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenim prostorima. U skladu s tim, na pet sednica Komisije za planove već tokom maja određeni su datumi početka ranog javnog uvida za 13 planova i javnog uvida za 11 planova, što je dovelo do situacije da krajem meseca (25-27. maj) čak 21 plan bude istovremeno izložen u suterenskim prostorijama gradske uprave u Ul. 27. marta.

Nakon donošenja naredbe o zabrani okupljanja više od 100 lica u zatvorenom prostoru, na prvoj sledećoj sednici Komisije za planove, 4. juna, doneta je odluka o datumima održavanja svih javnih sednica za planove koji su bili na javnom uvidu od maja, a nakon nove naredbe o popuštanju mera i zabrani okupljanja više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru, počela je i najava javnih sednica na veb-sajtu Grada Beograda. Deset javnih sednica je najavljeno tokom juna i prve polovine jula, a pet u drugoj polovini avgusta.

Do pooštravanja mera i donošenja naredbe o zabrani okupljanja više od deset osoba u zatvorenom prostoru, 16. jula, organizovano je pet javnih sednica. Svih pet je bilo najavljeno da se organizuju u sali na 20. spratu gradske uprave u Ulici kraljice Marije 1. Zanimljivo je da je dva dana pred održavanje prve tri javne sednice lokacija promenjena (prostorije na Trgu Nikole Pašića) s obrazloženjem da je ona primerenija zbog epidemioloških uslova, dok su sve naredne sednice, bez obzira na stanje epidemije i aktuelne naredbe o zabrani okupljanja, bile održane u Kraljice Marije 1.Do pooštravanja mera i donošenja naredbe o zabrani okupljanja više od 10 osoba u zatvorenom prostoru 16. jula , organizovano je 5 javnih sednica. Svih 5 je bilo najavljeno da se organizuju u sali na 20 spratu gradske uprave u ul. Kraljice Marije 1.

U ovoj okvirno dvomesečnoj fazi, održano je ili započeto 19 ranih javnih uvida, 14 javnih uvida i pet javnih sednica. Ova dinamična aktivnost odvija se uz sprovođenje mera za sprečavanje širenja zaraze i u okolnostima suštinski drugačijim od uobičajenih. Kretanje, čak i u meri u kojoj nije zvanično ograničeno, redukovano je za veliki broj građana. U značajnim intervalima je broj prisutnih na javnim mestima limitiran, a u uslovima opšte opasnosti za zdravlje interesovanje javnosti za urbanističke teme je realno smanjeno. Usvajanja i izrade započetih planova, međutim, rezultuju održavanjem participacije u prilagođenim okolnostima.

Rani javni uvid za Plan detaljne regulacije za kompleks Avala filma, GO Čukarica, najavljen je i započeo 29. juna. Ovaj plan svojom tematikom i predloženim rešenjem izaziva veliku pažnju stručne i šire javnosti, a reakcije na njega su bez izuzetka veoma negativne. Međutim, broj i sadržaj primedbi koje su stigle tokom ranog javnog uvida nije dostupan javnosti, kao ni odgovor na njih. Do danas, ovaj plan nije otišao u dalju proceduru.

Sredinom jula do tada važeća Naredba o zabrani okupljanja u RS na javnim prostorima na otvorenom i u zatvorenom za više od 500 osoba se pooštrava i menja u ograničenje za više od deset osoba. U ovom intervalu aktivnosti se smanjuju, uz nastavak četiri započeta javna uvida, dva započeta i tri nova rana javna uvida. Međutim, održano je čak šest zakazanih javnih sednica, dok je samo jedna – Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka (…) – zakazana za 27. avgust, odložena do daljeg.

Period jula i avgusta je, zbog godišnjih odmora, i inače period zatišja po pitanju aktivnosti u vezi s procedurom urbanističkih planova, tako da su javni uvidi koji su organizovani tokom jula donekle predstavljali izuzetak.

Posle blagog popuštanja mera i dozvole za okupljanje do 30 osoba u javnom prostoru (28. avgust) sledi novi talas najava javnih uvida, ranih javnih uvida i javnih sednica, koji kulminira na kraju ovog perioda kada je paralelno u toku čak 11 javnih uvida, dok broj ranih javnih uvida tokom ovog perioda opada. Takođe, održano je čak 16 javnih sednica.

Za tri plana na teritoriji opštine Vračar odloženi su do daljeg javni uvidi i rani javni uvidi ubrzo nakon što su oglašeni, bez obrazloženja o razlogu. S obzirom na to da zbog ove odluke ta tri plana nisu ni bila na uvidu javnosti u posmatranom periodu, nisu ni ušla u analizu.

Na sednici Komisije, 13. oktobra, odlučeno je da PDR za Makiško polje može da bude izložen na javni uvid koji je započeo 25. oktobra. Pored Plana detaljne regulacije za kompleks Avala filma, ovo je plan s najvećim negativnim publicitetom u javnosti.

U trenutku donošenja naredbe o zabrani okupljanja više od pet osoba u zatvorenom prostoru, 6. novembra, u toku je bio javni uvid za čak 11 planova. Međutim, odluka Komisije za planove o proceduri održavanja javnih uvida i javnih sednica za vreme pandemije u skladu s ovom aktuelnom naredbom, odnosno ograničavanje broja prisutnih lica u cilju nesmetanog rada Komisije, doneta je tek 12. decembra. Do te odluke, intenzitet aktivnosti je bio veoma veliki – broj paralelnih javnih uvida neznatno se smanjivao, održano je čak deset javnih sednica, 19. novembra čak četiri u istom danu, i održana su i započeta četiri rana javna uvida.

Do kraja godine, intenzitet javnih uvida polako jenjava i prelazi u narednu godinu (preko novogodišnjih praznika) za tri plana, za koja se i trajanje javnih uvida produžava za nedelju dana. Istovremeno, intenziviraju se aktivnosti oko ranih javnih uvida, pa je u drugoj polovini decembra čak šest planova paralelno na uvidu javnosti.

Takođe, nakon odluke Komisije za planove o ograničavanju broja prisutnih, održano je još šest javnih sednica. Jedna od njih bila je i za Nacrt plana detaljne regulacije dela Makiškog polja (…), koja je sa još dve javne sednice održana tri dana nakon donošenja navedene odluke Komisije za planove. Takođe, javna sednica za Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka (…) već jednom odložena, ovaj put je zakazana za 17. decembar u prostorijama Opštine Stari grad (samo ona, s obrazloženjem: Zbog epidemioloških uslova).

Interesantno je i da je za dve javne sednice – Nacrt plana detaljne regulacije za kompleks WEST 65 i Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Dobanovci, Gradska opština Surčin, za blokove V10 i V14, najavljeni datum održavanja naknadno pomeren „unazad” za dva dana.                                   

U ovom okvirno dvomesečnom periodu, na javnom uvidu je bilo ukupno 19 planova, a na ranom javnom uvidu osam planova. Održano je ukupno 16 javnih sednica, a na sednicama Skupštine grada usvojeno je 11 planova.

U uslovima veoma redukovanih mogućnosti za učešće u proceduri usvajanja plana, dva dana pred Novu godinu na Skupštini grada održanoj 29. decembra usvojeno je sedam planova, među kojima i Plan detaljne regulacije Makiškog polja. Usvajanje PDR Makiškog polja izazvalo je veliko negodovanje javnosti zbog njegove tematike (urbanizacija nasuprot zaštiti vodoizvorišta), tajminga javnog uvida i ograničenog pristupa javnoj sednici.

Period neposredno pred završetak kalendarske godine i inače je najdinamičniji po pitanju procedura urbanističkih planova, naročito njihovog donošenja na sednicama Skupštine grada koje se organizuju na samom kraju decembra.

U periodu od 1. januara do kraja posmatranog perioda, okvirno dva i po meseca, nastavljeno je s ranim javnim uvidima, javnim uvidima i javnim sednicama u vidno smanjenom obimu. Na ranom javnom uvidu bilo je samo četiri plana, a na javnom uvidu tek sedam.

Takođe, održano je samo pet javnih sednica, dok su dve odložene do daljeg – za Nacrt plana detaljne regulacije za deo bloka 20, Gradska opština Novi Beograd, s Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, iz tehničkih razloga, a za Nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac, s Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, zbog velikog interesovanja građana i epidemioloških uslova.