Ka kolaborativnom upravljanju

/ istraživanja / Stepa Stepanović / hronologija

2010
Usvojen zaključak Vlade RS o usvajanju izmena Master plana

Izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Ministarstva odbrane za 2010. godinu
18. februar 2010.

Zaključak Vlade RS odnosi se na usvajanje izmena Master plana raspolaganja nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske Srbije.
05. br 464-1162/2010

Potpisan ugovor o zajedničkoj izgradnji

16. april 2010, Građevinska direkcija Srbije
Između Republike Srbije i Građevinske direkcije Srbije potpisan ugovor o zajedničkoj izgradnji na lokaciji kasarne “Vojvode Stepe Stepanovića“ u Beogradu.
ov.br. 43879/2010.

.

Iz ugovora:
“Kasarna “Vojvoda Stepa Stepanović” Voždovac – Beograd (ID-427), pravo izvođenja radova na izgradnji ustupa se Građevinskoj direkciji Srbije d.o.o, Beograd, kao suinvestitoru izgradnje, pod uslovom da u ime i za račun Republike Srbije, a za potrebe Ministarstva odbrane, sopstvenim sredstvima, obezbedi izdavanje urbanističko-planske i projektne dokumentacije, pribavi lokacijsku i građevinsku dozvolu za izgradnju objekta na predmetnoj lokaciji, izvede radove na izgradnji objekta, pribavi odobrenje za upotrebu i da Republici Srbiji pripadne 21% bruto površine novoizgrađenog prostora, kao i određeni broj metara kvadratnih stambenog prostora, čija će se konačna površina naknadno utvrditi.”

Usvojen Zakon o podsticaju građevinske industrije Republike Srbije

“Sl.glasnik RS”, br. 45/2010, Narodna skupština RS
04. jul 2010.

Javna prezentacija urbanističkog projekta na lokaciji kasarne ‘’Stepa Stepanović‘’

Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove
13. jul 2010.

Odabir rešenja bez otvorenog urbanističkog konkursa.

Potvrđen urbanistički projekat na lokaciji kasarne “Stepa Stepanović”

Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove grada beograda
23. jul 2010.


IX 06: br: 350.13. 13/2010.

Urbanističkim projektom na lokaciji kasarne “Stepa Stepanović” na Voždovcu u Beogradu (potvrđen pod IX-06.br 350.13-13/2010 od 23.07.2010) u cilju izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa sa pratećim sadržajima, definisane su sledeće namene: saobraćajne površine, površine za retenziju, zelene površine, višeporodično stanovanje – tip otvoreni blok, poslovno-komercijalne delatnosti, prateći sadržaji: osnovne škole i predškolske ustanove.

Prema navedenom UP, na samoj lokaciji tj. na jedinstvenoj građevinskoj parceli GP_P koja se nalazi u centralnom delu stambenog naselja uz Kumodrašku ulicu, planirane su poslovno-komercijalne delatnosti (snabdevanje, kulturni život stanovnika i zdravstvena zaštita).

Autori istraživanja nisu uspeli da pronađu dokumentaciju urbanističkog projekta na lokaciji kasarne “Stepa Stepanović” kao javno dostupnu.

Donet aneks ugovora o zajedničkoj izgradnji

Građevinska direkcija Srbije
27. oktobar 2010.

Ugovor zaključen između Republike Srbije i Građevinske direkcije Srbije
Ov.br 5748/2010

2011
Počela izgradnja naselja “Stepa Stepanović”

Januar 2011.
Novinski članci

2012
Osnovano udruženje stanara naselja “Stepa Stepanović”
2013
Izgrađen projekat preparcelacije

Urbanistički zavod Beograda
Februar 2013.


Projekat prepracelacije katastarskih parcela 7764/23 i 7764/44 KO
Voždovac u naselju “Stepa Stepanović” kojim je izvršena preparcelacija navedenih katastarskih parcela i formirano 6 građevinskih parcela za izgradnju komercijalnih sadržaja (GP1 – GP-6) i 1 parcela za servisnu saobraćajnicu (U1).

Doneto rešenje za izgradnju pumpe

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Jun 2013.

Rešenje br. 217.2 63/2013
Rešenjem se investitoru, građevinskoj direkciji srbije, odobrava mesto za izgradnju stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim gorivom, tečnim naftnim gasom i maloprodajno mesto boca tečnog naftnog gasa do 1000 kg.
Mesto za izradnju nalazi se u ul. Kumodraška na KP 7764/23 i 7764/44.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju komercijalnih sadržaja u naselju “Stepa Stepanović”

Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda
23. jun 2013.

Potvrđen urbanistički projekat za izgradnju komercijalnih sadržaja u naselju

Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda.
02. septembar 2013.

GO Voždovac podržava inicijativu UNSS-a

23. septembar 2013.
Zvanični sajt Opštine Voždovac


Zaključak veća GO Voždovac kojim podržava inicijativu UNSS-a protiv usvajanja UP-a dostavljen Vladi RS, Građevinskoj direkciji Srbije, Skupštini Grada Beograda i Sekretari-jatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda.

Protesti udruženja stanara naselja “Stepa Stepanović”

Septembar 2013.
Zvanični sajt Udruženja stanara naselja Stepa Stepanović.

Usvojen zaključak da se podržava inicijativa Udruženja stanara

Septembar 2013.
Zvanični sajt Opštine Voždovac

Gradska opština Voždovac i Skupština Gradske Opštine Voždovac usvojili zaključak da u celini podržavaju inicijativu Udruženja stanara naselja‘’Stepa Stepanović’’ da se ne dozvoli da usvajanjem urbanističkog projekta dođe do promene predviđenih sadržaja u naselju, kao i da se hitno realizuje izgradnja doma zdravlja i svih ostalih predviđenih pratećih sadržaja.

Udruženje stanara naselja “Stepa Stepanović” obratilo se Veću Gradske opštine Voždovac sa molbom da se njihova Opština priključi peticiji koju je potpisalo preko 1300 kupaca stanova koji su spremni da se uz burne proteste suprotstave nameri Građevinske direkcije Srbije, koji su kao investitori odustali od dogovorene izgradnje objekta zdravstvene zaštite sa pratećim sadržajima. Borba stanovnika novog naselja usmerena je i protiv namere investitora da u delu naselja izgradi benzinsku pumpu sa pretakalištem tečnog naftnog gasa i skladištem boca do 1000 kg. Stanovnici se više od mesec dana najoštrije protive ovim namerama Građevinske direkcije Srbije, a spremni su i da fizički, ukoliko bude bilo potrebno, onemoguće izgradnju pumpe u naselju.

Zaključak Veća GOV i Skupštine GOV dostavljen je: Vladi RS, Građevinskoj direkciji Srbije, Skupštini grada Beograda, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove grada Beograd.

2014
Pripremni radovi na parceli na kojoj je postavljen krst i gorionik

Januar 2014.
Novinski članci

Okončani radovi na izgradnji stambenih objekata u naselju “Stepa Stepanović”

Novinski članci

Izdato rešenje o lokacijskoj dozvoli stanice za snabdevanje gorivom

Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda
26. decembar 2014.

Projektovanje i izgradnja objekta stanice za snabdevanje gorivom i parternog uređenja sa svim pripadajućim instalacijama u okviru GP1 u stambenom naselju “Stepa Stepanović”.
Rešenje IX br. 350.71 86/2014

2015
Veliki protest stanara naselja Stepa Stepanović
Protesti stanara naselja “Stepa Stepanović”

jun 2015.

Zvanični sajt udruženja stanara naselja Stepa Stepanović

Građevinska direkcija Srbije ustupila parcelu za izgradnju Hrama

Građevinska direkcija Srbija, na osnovu zaključka Vlade RS
Jul 2015.
Novinski članci

Građani i stanari naselja “Stepa Stepanović” nisu uključeni u procese donošenja odluka.
Netransparentnost procesa donošenja odluka i izmena namena predviđenih prvobitnim urbanističkim projektom.

2016
Otvorena zdravstvena stanica u naselju “Stepa Stepanović”

10. oktobar 2016.
Novinski članci

2017
Potvrđen urbanistički projekat za izgradnju pravoslavnog hrama

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda.
2. febuar 2017.

Potvrđen urbanistički projekat za izgradnju pravoslavnog hrama Predobodne mati Angeline na parceli 7764/56 KO Voždovac u stambeno-poslovnom kompleksu “Stepa Stepanović” u Beogradu.

Netransparentnost procesa donošenja odluka, nedoslednost u urbanom razvoju područja naselja “Stepa Stepanović” i sukobljeni interesi različitih aktera.

Protesti stanara naselja “Stepa Stepanović”

Februar 2017.
Zvanični sajt udruženja stanara naselja “Stepa Stepanović”

Protest stanara naselja “Stepa Stepanović” ispred zgrade Vlade RS
Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju pravoslavnog hrama

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda
15. mart 2017.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju pravoslavnog hrama prebodobne mati Angeline na 7764/56 KO Voždovac u stambeno-poslovnom kompleksu “Stepa Stepanović” u Beogradu.

2018
Održana tribina na temu “Problemi naselja Stepa Stepanović i način rešavanja”

20. februar 2018.
.

Gradska opština Voždovac organizovala je tribinu na temu “Problemi naselja Stepa Stepanović”. Organizovanje tribine je inicirano zahtevom Udruženja stanara naselja Stepa Stepanović.
.

Na pitanja građana i članova Udruženja stanara naselja Stepa Stepanović odgovarali su ministar odbrane Republike Srbije Aleksandar Vulin, predsednik opštine Voždovac Aleksandar Savić, predsednik Skupštine GO Voždovac Aleksandar Mirković, član Gradskog veća Dragomir Petronijević, direktor Direkcije za imovinu Republike Srbije Jovan Vorkapić, gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak, gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović, direktor Urbanističkog zavoda Beograda Vesna Tahov, direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ Dragan Đorđević, direktor JKP „Zelenilo Beograd“ Slobodan Stanojević i direktor JKP „Gradska čistoća – Beograd“ Miroslav Bogdanović.
.

Zaključci tribine koje prenosi veb stranica udruženja stanara naselja “Stepa Stepanović” i zaključci tribine koje prenosi veb stranica opštine Voždovac su u saglasnosti.

Tribina na temu “Problemi naselja Stepa Stepanović”

01. mart 2018.

Ovoga puta zaključci tribine prenešeni su samo na veb stranici udruženja građana naselja “Stepa Stepanović“, dok opština Voždovac prenosi vest: “Stefanović u razgovoru s građanima naselja Stepa Stepanović“.

Tribina sa stanovnicima naselja “Stepa Stepanović”

01. april. 2018.
Zvanični sajt gradske opštine Voždovac

Vest nije preneta ili nije dostupna na zvaničnoj stranici udruženja stanara naselja “Stepa Stepanović”.

Izdata građevinska dozvola za izgradnju pravoslavnog hrama

Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda
13. april 2018.

Odobrava se investitoru Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu izgradnja pravoslavnog hrama Predobodne mati Angeline – prve faze, na katastarskoj parceli 7764/56 KO Voždovac.

Broj građevinske dozvole IХ-20 351–82/2018