blog

Najraniji pretpostavljeni poslednji dan za slanje komentara na Izmene i dopune Nacrta studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja u Vinči

Ministarstva zaštite životne sredine

30. septembar 2019. godine

.

Obaveštenje o javnom uvidu u Izmene i dopune Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i mogućnosti slanja komentara na iste, objavljeno je na internet prezentaciji  Ministarstva zaštite životne sredine u okviru oglasa od 28. juna 2019. godine kojim je objavljen početak javnog uvida.

.

Zbog zoga što je sakriven podatak o postavljanju novog obaveštenja o javnom uvidu u Izmene i dopune Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, nije bilo moguće utvrditi ni krajnji rok za dostavljanje komentara na Izmene i dopune Studija.

.

Tek po objavljivanju Saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa “Vinča i Saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, bilo je moguće utvrditi da oglas o javnom uvidu u izmene i dopune Studija nije bilo moguće objaviti pre 20. septembra 2019. godine, odnosno da je krajnji rok za dostavljanje komentara mogao biti najranije do kraja dana 30. septembra.

.

Oglas Ministarstva zaštite životne sredine objavljen dana 28. juna 2019. godine i dopunjen nepoznatog datuma:

„Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Beo Čista Energija“ d.o.o Beograd, na osnovu komentara/primedbi zainteresovane javnosti i primedbi tehničke komisije podneo Ministarstvu zaštite životne sredine izmenjenu i dopunjenu: Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, na katastarskim parcelama broj (…) na teritoriji opštine Grocka, Grad Beograd, broj  353-02-1302/2019-03 i Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, gradska opština Grocka, grad Beograd na katastarskim parcelama utvrđenim u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 350-02-00104/2019-04 od 12.04.2019. godine, broj 353-02-1299/2019-03.

Uvid u izmenjene i dpopunjene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu na osnovu komentara/primedbi zainteresovane javnosti i primedbi tehničke komisije, može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

U roku od 10  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu se dostaviti mišljenja na dorađene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu na adresu nadležnog organa.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.