Korisni izvori – informacije i argumentacije

Ova stranica posvećena je sakupljanju odabranog materijala koji je dostupan online, a koji prvenstveno građanima i stručnjacima može poslužiti u boljem razumevanju procesa urbanističkog planiranja i prostornog razvoja grada, kao i razumevanju aktuelnih projekata.


Civilni sektor:
Stručne primedbe kao analize urbanističkih planova:

Konfliktni projekti u Beogradu inicirali su okupljanje stručnjaka i izradu analiza urbanističkih planova na javnim uvidima, koje su zatim predočene i podnete u vidu primedaba. Odabrane analize donose značajan uvid u razumevanje aktuelnih urbanističkih planova i urbanističkih projekata. Predočene analize izrađene su prvenstveno od strane civilnog sektora.

  • Elaborat za rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma“ GO Čukarica – Saopštenje radne grupe i tekstovi primedaba: LINK
  • Elaborat za rani javni uvid plana detaljne regulacije Bloka 39 GO Novi Beograd – Saopštenje radne grupe i tekstovi primedaba: LINK

U pripremi.