blog

Odobren zahtev za lokacijske uslove

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
03. avgust 2018.

Dobijeni lokacijski uslovi, faza II.
Osnov: PGR 2016 i PDR-ovi 2011 i 2016, urbanistički projekat 350.13-38/2017.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.