blog

Odobren zahtev za lokacijske uslove

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
10. jun 2019.

Dobijeni lokacijski uslovi, faza III.
Osnov. PDR 2018.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.