blog

Odobren zahtev za lokacijske uslove

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
2. februar 2017.

Dobijeni lokacijski uslovi, faza I.

Osnov. PGR 2016. i PDR-ovi 2011 i 2016, urbanistički projekat 350.13-46/2016.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.