blog

Odobrena Inicijativa da se izradi PDR šireg područja ušća Save u Dunav, između hotela „Jugoslavija”, Bulevara Nikole Tesle i Brankovog mosta, pristupi na osnovu odluke o izradi PDR multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće iz 2009. godine

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
18. jul 2016.

Sadržaj Obaveštenja Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove prenet je u celosti:

„Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Sektor za urbanističko planiranje
Odeljenje za strateško planiranje

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove ste dopisom br. 43302-6-01 od 08.07.2016. god. dostavili Inicijativu za izradu Plana detaljne regulacije šireg područja ušća Save u Dunav, između hotela „Jugoslavija”, Bulevara Nikole Tesle i Brankovog mosta, gradska opština Novi Beograd. U Inicijativi predlažete da zbog hitnosti izrade predmetnog plana, izrada nastavi na osnovu ranije donete Odluke o izradi Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, gradske opštine Novi Beograd i Zemun („Sl. list grada Beograda”, br. 61/09).

Tim povodom možemo Vas obavestiti sledeće:
Skupština grada Beograda donela je Odluku o izradi Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, gradske opštine Novi Beograd i Zemun („Sl. list grada Beograda”, br. 61/09), kojom je obuhvaćen prostor između reka Dunav i Sava, Brankovog mosta, Bulevara Nikole Tesle i hotela „Jugoslavija”. Odlukom je definisano da će sredstva za izradu plana obezbediti Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a za obrađivača plana određen je J.U.P. Urbanisitički zavod Beograda. Na osnovu navedene odluke, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je ugovorila izradu plana sa J.U.P. Urbanisitički zavod Beograda, ali je nakon izrade Koncepta plana izrada prekinuta i ugovor je sporazumno raskinut.

Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, celine I – XIX („Sl. list grada Beograda”, br. 20/16) je definisano da se prostor između reka Dunav i Sava, Brankovog mosta i hotela „Jugoslavija” dalje razrađuje izradom plana detaljne regulacije uz obavezno raspisivanje arhitektonsko urbanističkog konkursa za predmetno područje.

Shodno gore navedenom, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove je mišljenja da se izrada Plana detaljne regulacije šireg područja ušća Save u Dunav, između hotela „Jugoslavija”, Bulevara Nikole Tesle i Brankovog mosta, gradska opština Novi Beograd može nastaviti na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, gradske opštine Novi Beograd i Zemun („Sl. list grada Beograda”, br. 61/09).

S poštovanjem,
SEKRETAR”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.