blog

Održan konsultativni sastanak sa stanovnicima neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

14. jun 2018. godine

.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu nekoliko puta je obilazio stanovnike neformalnog naselja na telu deponije u Vinči. Međutim, pravo na preseljenje priznato je samo onim porodicama koje su prisustvovale popisu obavljenom dve godine ranije, u junu 2016. godine.

.

Plan preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji “Vinča”, deo 6. Priprema plana preseljenja:

„Tokom juna meseca 2018. godine Sekretarijat za socijalnu zaštitu je nekoliko puta obilazio domaćinstva na trasi projekta, a poslednji put 14. juna 2018. godine, kada je i obavljen konsultativni sastanak sa svim domaćinstvima zajedno (…) Tom prilikom je pročitan spisak domaćinstava koja su bila popisana 8. juna 2016. godine i prisutnima je rečeno da je taj spisak konačan, tj. da oni koji su pročitani imaju pravo na preseljenje”.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.