blog

Održana tribina „Šta to smrdi oko deponije u Vinči”

Inicijativa Ne davimo Beograd

4. jul 2017. godine

.

Na tribini „Šta to smrdi oko deponije u Vinči?” u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, razgovaralo se o katastrofalnoj situaciji sa deponijom u Vinči koja je eskalirala požarom koji je trajao 40 dana, ali i o genezi problema sa upravljanjem otpadom u Beogradu, kao i o najavljenom tenderu za javno-privatno partnerstvo za upravljanje deponijom u Vinči, u okviru kojeg se planira zatvaranje postojeće deponije i izgradnja spalionice otpada.

.

Na tribini su učestvovali dr Stevan Blagojević (direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju Beograd), Tijana Ljubenović (Mladi istraživači Srbije), MSc Igor Jezdimirović (Savez ekoloških udruženja “Zelena lista Srbije”), Igor Ratković (ProPet reciklaža, Zrenjanin), Vladimir Radojičić (Inicijativa Ne davimo Beograd), uz moderaciju Ive Marković (Zelena omladina Srbije).

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.