blog

Oglašen Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

20. jul – 20. avgust (30. avgust) 2018. godine

.

Javni uvid trajao je od 20. jula do 20. avgusta (30 dana). Međutim, dana 15. avgusta objavljeno je da se trajanje javnog uvida produžava još 10 dana, do 30. avgusta. Ovo je učinjeno zbog toga što je javnom uvidu u PDR sanitarne deponije „Vinča” pridodat javni uvid u dokument Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja u trajanju od 16. avgusta do 30. avgusta (15 dana).

.

Oglas dana 19. jula 2018. godine:

„Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglašava JAVNI UVID u Nacrt izmene i dopune PDR sanitarne deponije „Vinča” sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, od 20. jula do 20. avgusta 2018. svakog radnog dana od 9 do 18 časova.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.