blog

Oglašen Javni uvid u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji “Vinča”

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

16 – 30. avgust 2018. godine

.

Javni uvid u dokument Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča”, izložen je na javni uvid u proceduri javnog uvida u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”, tj. tokom trajanja produženog javnog uvida u Nacrt izmena i dopuna PDR, u periodu od 16. avgusta do 30. avgusta (15 dana).

.

Oglas Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove objavljen dana 15. avgusta 2018. godine:

„Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglašava JAVNI UVID u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča” i PRODUŽETAK JAVNOG UVIDA u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, Gradska opština Grocka sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu.

JAVNI UVID u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča” obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 16. do 30. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Produžetak JAVNOG UVIDA u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, Gradska opština Grocka sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu, obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 21. do 30. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.