blog

Oglašen Javni uvid u Nacrt studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča” i Javni uvid u Nacrt studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu

Ministarstvo zaštite životne sredine

29. jun-19. jul (3.avgust) 2019. godine, javna rasprava održana 23. jula 2019. godine

.

Javni uvid u dve različite Studije o proceni uticaja na životnu sredinu traje od 29. juna do 19. jula (20 dana). Trajanje javnog uvida naknadno je produženo do 3. avgusta „na zahtev zainteresovane javnosti”. Obaveštenje o produžetku javnog uvida objavljeno je na internet prezentaciji  Ministarstva zaštite životne sredine u okviru oglasa od 28. juna 2019. godine kojim je objavljen početak javnog uvida.

.

Oglas Ministarstva zaštite životne sredine objavljen dana 28. juna 2019. godine i dopunjen nepoznatog datuma:

„Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da se produžava trajanje javnog uvida, odnosno produžava se rok za dostavljanje komentara/primedbi na „Studiju o proceniuticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa VINČA” i” Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu“, do 3 avgusta 2019 godine, a na zahtev zainteresovane javnosti.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.