blog

Oglašen produžetak Javnog uvida u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

16. – 30. avgust 2018. godine

.

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije  „Vinča” trajao je od 20. jula do 20. avgusta (30 dana). Međutim, dana 15. avgusta objavljeno je da se trajanje javnog uvida produžava još 10 dana, do 30. avgusta. Ovo je učinjeno zbog toga što je javnom uvidu u PDR sanitarne deponije „Vinča” pridodat javni uvid u dokument Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja u trajanju od 16. avgusta do 30. avgusta (15 dana).

.

Oglas Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove objavljen dana 15. avgusta 2018. godine:

„Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglašava JAVNI UVID u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča” i PRODUŽETAK JAVNOG UVIDA u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, Gradska opština Grocka sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu.

JAVNI UVID u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča” obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 16. do 30. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Produžetak JAVNOG UVIDA u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, Gradska opština Grocka sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu, obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 21. do 30. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.