blog

Otvorena javna prezentacija urbanističkog projekta

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
27. april 2017.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta na kp 7670/1 KO Voždovac.
Detaljna razrada faze II.
Urbanistički projekat 360.13-38/2017

Nije pronađen javno dostupan urbanistički projekat za izgradnju objekta na kp 7670/1 KO Voždovac – Detaljna razrada faze II, Broj UP 350.13 – 38/2017.

Termin “kondominijum” se spominje u urbanističkom projektu, ne i u planskim dokumentima.
“Novi stambeno-poslovni kompleks je projektovan kao kompaktni gradski blok, po model kondominijuma. Sa aspekta održivosti ovog sistema, on predstavlja kombinovani oblik individualne i zajedničke svojine nad stanom i ostalim pripadajućim spoljnim i zajedničkim unutrašnjim prostorima. Stremljenjem ka razvijenim mehanizmima stanovanja i sigurnim gradovima, ovakav stambeni sklop se zatvara u kontrolisani sistem isključivo namenjen stanarima, čime se ispunjava široka lepeza njihovih potreba.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.