blog

Otvorena javna prezentacija urbanističkog projekta

Mašinoprojekt, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
17. oktobar 2016.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta na KP 7670/1 KO Voždovac.
Detaljna razrada faze I; 17-24.10.2016;.
Broj UP 350.13-46/2016.
.

Novi stambeno-poslovni kompleks je projektovan kao kompaktni gradski blok, po modelu kondominijuma. Sa aspekta održivosti ovog sistema, on predstavlja kombinovani oblik individualne i zajedničke svojine nad stanom i ostalim pripadajućim spoljnim i zajedničkim unutrašnjim prostorima. Stremljenjem ka razvijenim mehanizmima stanovanja i sigurnim gradovima, ovakav stambeni sklop se zatvara u kontrolisani sistem isključivo namenjen stanarima, čime se  ispunjava široka lepeza  njihovih potreba.

Kompleks broji 11 stambeno- poslovnih lamela, spratnosti P+6+Ps i P+7+Ps, i jedna poslovna lamela, spratnosti P+6+Tehnički sprat.

Kota venca lamela ( kota venca-nazitka povučenog sprata ) je 26,00m, mereno od kote pristupnog trotora na sredini dužine lamele.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.