Platforma za razumevanje urbanog razvoja

Projekat 1: Ka kolaborativnom upravljanju

Projekat Ka kolaborativnom upravljanju predstavlja deo programske celine Razumeti grad Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) iz Beograda, neprofitne kulturne institucije orijentisane ka kritičkom mišljenju u okviru kulturne i umetničke produkcije. Programska celina Razumeti grad se bavi temama proizvodnje i reprezentacije prostora u socijalistillčkom, tranzicionom i post-tranzicionom društvu, kako Beograda tako i regiona, a koje problematizuju razumevanje prostora kao jednog od glavnih resursa eksploatacije i istovremeno fundamentalnog činioca društva i kvaliteta života.

Naziv programske celine inspirisan je esejima arhitekte Bogdana Bogdanovića i razumevanja grada kao kulturnog i civilizacijskog dostignuća, u čemu je sadržan i odnos prema prirodnom okruženju, ruralnom, i uopšte prostoru u kom je fizički entitet neraskidiv od društvenog, a time i kulturnog i političkog.            

U okviru programske celine kreiran je dugoročni projekat Ka kolaborativnom upravljanju koji u fokus stavlja pitanja prostornog razvoja inicirana aktuelnim problemima u Srbiji, a pre svega na primerima graditeljske prakse u Beogradu. Cilj projekta je promocija savremenog koncepta prostornog razvoja putem platforme za razumevanje stanja i ojačavanje argumentovanog mišljenja, razvoj nove kulture komunikacije i preispitivanje okvira profesionalne delatnosti.

Projekat Ka kolaborativnom upravljanju se sprovodi kroz saradnju eksperata iz CZKD-a, predstavnika akademije (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu) i njene alumni mreže (Studijski program master akademskih studija, Integralni urbanizam). Tokom 2019. godine realizovan je prvi korak projekta, pre svega usmeren na integralni pristup prostornom razvoju, tokom 2020. godine drugi korak, prevashodno usmeren na pitanja definisanja i odbrane javnog interesa u urbanističkom planiranju, a tokom 2021. godine treći korak, usmeren na praktičnu obuku i samostalno osposobljavanje za samostalan pristup i razumevanje informacija od javnog značaja. Prva dva koraka projekta se sprovode kroz tri komponente: istraživanje, online platformu i javnu debatu, dok se treći sastoji iz publikovanja različitog grafičkog i video materijala i javnih razgovora (obuka i prezentacija).

Projekat 2: Javnost na distanci - demokratija u krizi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin non vehicula nisi, ut varius elit. Integer et tincidunt erat, nec ultricies sem. Nunc facilisis malesuada eleifend. Fusce lobortis libero eu enim sollicitudin, sed vehicula turpis fermentum. Donec volutpat vestibulum sapien vel feugiat. Vestibulum gravida nunc nulla. Phasellus eu purus mi. Nulla nisl turpis, porttitor sed massa ut, faucibus vestibulum ex. Sed non dolor vitae lorem ultricies consequat eu sed nisi. Vivamus pulvinar, erat a egestas elementum, libero felis lobortis metus. 

Planiranje kao kolaborativna aktivnost služi upravljanju urbanim razvojem u širem konceptu koji uvažava legitimitet interesa svih društvenih aktera – zainteresovanih strana iz sva tri sektora: javnog (državne službe, javna preduzeća), privatnog (investitor) i civilnog (građanstvo i udruženja građana, organizacije civilnog društva, građanske inicijative). Pri tome, kolaborativno upravljanje urbanim razvojem neguje javni dijalog kao sredstvo postizanja ravnoteže između različitih interesa prema korišćenju prostornih resursa. 

Kolaborativna planska praksa zasniva se na kreiranju arene za argumentovanu debatu. Kako bi ona bila moguća, potrebno je da razumevanje procesa razvoja grada bude dostupno svim zainteresovanim stranama. 

Izdvajamo iz naše video galerije

Šta biste Vi želeli da saznate?

Platforma pred Vama kreirana je pre svega radi širenja znanja, osnaživanja za pravoverno informisanje i jačanja kulture dijaloga. Kako bismo u tome uspeli, važno je da se komunikacija ne bude jednostrana – da čujemo i Vas:

  • šta je to što Vas zanima na polju urbanističkog planiranja i prostornog razvoja, a nemate gde da saznate?
  • šta biste voleli da vidite na ovim stranicama i u našem budućem radu, koje su ključne teme i uglovi koji ovde nedostaju?
  • koje su Vaše sugestije, ali i primedbe na naš dosadašnji rad i materijal koji se nalazi pred Vama?