blog

Podneta Inicijativa za izradu Plana detaljne regulacije šireg područja ušća Save u Dunav, između hotela „Jugoslavija”, Bulevara Nikole Tesle i Brankovog mosta na osnovu Odluke o izradi PDR multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće iz 2009. godine

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
08. jul 2016.

Inicijativom upućenom Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda predložila je da se „zbog hitnosti izrade predmetnog plana”, izrada Plana detaljne regulacije šireg područja ušća Save u Dunav, između hotela „Jugoslavija”, Bulevara Nikole Tesle i Brankovog mosta, GO Novi Beograd, nastavi na osnovu prethodno donete Odluke o izradi Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun, iz 2009. godine („Službeni list grada Beograda”, br. 61/09);

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.