blog

Potpisan ugovor o JPP grada Beograda za pružanje usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada

Gradonačelnik Beograda u ime Sekretarijata za zaštitu životne sredine

29. septembar 2017. godine

.

Ugovor je potpisan sa predstavnicima konzorcijuma koji čine francuska kompanija Suez Groupe SAS i japanska kompanija Itochu I-Environment, odnosno predstavnicima firme koja je osnovana od strane ovog konzorcijuma za potrebe sprovođenja projekta JPP, Beo Čista Energija d.o.o.

.

Ugovor podrazumeva: izgradnju kogenerativnog postrojenja koje električnu i toplotnu energiju proizvodi direktnim spaljivanjem otpada, izgradnju postrojenja za energetsko iskorišćenje deponijskog gasa, izgradnju postrojenja za prikupljanje i tretman procednih voda, postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, sanaciju postojeće deponije i izgradnju nove sanitarne deponije za neprerađeni komunalni otpad, deponije za ostatke nakon prerađivanja i neprerađen građevinski otpad i deponije za ostatke nakon tretmana otpada (šljaka sa dna insineratora i stabilizovani ostaci iz prečišćavanja otpadnih gasova).

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.