blog

Potpisan ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) o pružanju konsultantskih usluga u pripremi JPP za deponiju u Vinči

Gradska uprava grada Beograda

25. novembar 2014. godine

.

Savetodavni rad Međunarodne finansijske korporacije se sastoji od pružanja pomoći i saveta Gradu tokom sprovođenja aktivnosti koje su podeljene u dve uzastopne faze. Tokom prve faze, uključujući tu i pripremanje Projekta, sa aktivnostima sagledavanja tržišta i strukturiranja Projekta, Međunarodna finansijska korporacija je, zajedno sa svojim pravnim i tehničkim savetnicima, uradila pravnu i regulatornu, tehnički i finansijsku due diligence analizu. U drugoj fazi, Međunarodna finansijska korporacija јe pružalа pomoć i savete Gradu tokom sprovođenja aktivnosti tokom postupka javne nabavke, odabira najboljeg ponuđača i zaključenja Ugovora o JPP.

* I Anex ugovora 25.06.2015. godine, II Anex ugovora 04.04.2016. godine, III Anex ugovora 23.05.2017. godina

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.