blog

Potvrđen urbanistički projekat na lokaciji kasarne “Stepa Stepanović”

Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove grada beograda
23. jul 2010.


IX 06: br: 350.13. 13/2010.

Urbanističkim projektom na lokaciji kasarne “Stepa Stepanović” na Voždovcu u Beogradu (potvrđen pod IX-06.br 350.13-13/2010 od 23.07.2010) u cilju izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa sa pratećim sadržajima, definisane su sledeće namene: saobraćajne površine, površine za retenziju, zelene površine, višeporodično stanovanje – tip otvoreni blok, poslovno-komercijalne delatnosti, prateći sadržaji: osnovne škole i predškolske ustanove.

Prema navedenom UP, na samoj lokaciji tj. na jedinstvenoj građevinskoj parceli GP_P koja se nalazi u centralnom delu stambenog naselja uz Kumodrašku ulicu, planirane su poslovno-komercijalne delatnosti (snabdevanje, kulturni život stanovnika i zdravstvena zaštita).

Autori istraživanja nisu uspeli da pronađu dokumentaciju urbanističkog projekta na lokaciji kasarne “Stepa Stepanović” kao javno dostupnu.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.