publikacije

U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma

Urednice: dr Danijela Milovanović Rodić, Ljubica Slavković, dr Marija Maruna
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2022

Javnost na distanci - demokratija u krizi: analiza planskih procedura u periodu pandemije

Autorke: Ljubica Slavković, Ana Graovac, Jasmina Đokić, Ksenija Radovanović
Nova planska praksa, 2021

Ka kolaborativnom upravljanju razvojem grada: interaktivni urbanizam

Autorke: Ljubica Slavković, Marija Maruna, Danijela Milovanović Rodić, Ksenija Radovanović
Centar za kulturnu dekontaminaciju, 2020