Studije

Proces razvoja grada obuhvata čitav niz odluka donetih na različitim nivoima i sektorima upravljanja. Ukoliko se one donose paralelno i kroz međusobno nesinhronizovane procese, neminovno dovode do problema u prostornom razvoju. Da bi se razumeo proces razvoja grada, mora se posmatrati na integralan način.

Integralno posmatranje procesa prostornog razvoja ilustrovano je kroz pet karakterističnih primera izgradnje u Beogradu. Pored hronološkog prikaza procesa izrade planske dokumentacije – tradicionalnog planskog procesa – paralelno se prate različita dešavanja od neposrednog značaja za posmatrani primer izgradnje: 

  • legislativa odn. promene zakonskog okvira
  • druge odluke od značaja za lokaciju
  • reakcije građana
  • prostorne manifestacije

Hronološki prikaz prikupljenih informacija, struktuiranih prema navedenim kategorijama, omogućava uvid u međusobnu uslovljenost odluka i posledično, promene u pravcima prostornog razvoja. Ujedno, omogućen je i uvid u strukturu učesnika i njihovu poziciju u odnosu na donete odluke.

Hronološki prikaz formiran je na osnovu javno dostupnih informacija i dokumenata i u najvećoj mogućoj meri na primarnim izvorima. Simbolom vatre u polju kategorija označeno je gde su autorke istraživanja unele svoje interpretacije nastalih promena.

Izvor fotografije: www.beograd.rs

Park prijateljstva – Ušće

2009 — 2019

Makiško polje

Izvor fotografije: www.beoland.com

1892 — 2019

Izvor fotografije: www.exing.co.rs/

Voždove kapije

2001 — 2019

Izvor fotografije: Tanjug/Filip Krainčanić

Spalionica otpada u Vinči

2010 — 2019

Naselje Stepa Stepanović

Izvor fotografije: FB stranica udruženja stanara naselja

2010 — 2019